როგორ გაწევრიანდე

გაწევრიანება მარტივია, შეავსეთ ჩვენი წევრობის ფორმა და დაგიკავშირდებათ ჩვენი წარმომადგენელი.

გთხოვთ, წაიკითხოთ ჩვენი ეთიკის კოდექსი, წესები და რეგულაციები.

რესურსები

უძრავი ქონების დათვალიერების აქტი ნასყიდობა

უძრავი ქონების დათვალიერების აქტი ქირავნობა

ხელშეკრულება საშუამავლო მომსახურების შესახებ (გამქირავებელთან)

ხელშეკრულება საშუამავლო მომსახურების შესახებ გამყიდველთან

გაწევრიანება

გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და შევეცდებით თქვენთან დაკავშირებას როგორც კი მოვახერხებთ