ასოციაციის მისია:

უძრავი ქონების დარგის განვითარება ჩვენს ქვეყანაში და მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების სტანდარტების დანერგვა. უძრავი ქონების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალების უზრუნველყოფა უახლესი ინფორმაციით, ინოვაციური ხელსაწყოებითა და ხელმისაწვდომი განათლებით.  

ასოციაციის შესახებ:

საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაცია (GNARE) 2014 წლის აპრილში დაფუძნდა და მსოფლიოს ყველაზე

დიდი სავაჭრო ორგანიზაციის – ამერიკის რეალტორთა ასოციაციის  (NAR) ერთადერთი პარტნიორი საქართველოში.

ქართულ ბაზარზე მხოლოდ ისაა უფლებამოსილი, გამოიყენოს ან დაარეგისტრიროს REALTORS® -ის  სამარკო ნიშანი.  

ასოციაციის წევრები არიან უძრავი ქონების მოწინავე კომპანიები, სადაც მუშაობენ რეალტორები®, ბროკერები,

აგენტები და უძრავი ქონების სფეროში მოღვაწე  სხვა სპეციალიტები, რომლებიც აღიარებენ პროფესიონალური ქცევის

ეთიკის კოდექსს და ხელმძღვანებენ  მისი დებულებებით მომხმარებელთან, კოლეგებთან და საზოგადოებსთან ურთიერთობისას. 

საბჭოს წევრები 2022 - დღემდე

ვაჟა მებაღიშვილი

ვიქტორია საკუროვა

მარიკა აბუაშვილი