საბჭოს წევრები 2017 - 2018

თენგიზ გადელია

ნატა მოდებაძე

ზაზა კაპანაძე

მაია გამზარდია

შოთა ტალახაძე

თეია მდივანი

ნინო რამიშვილი