ვინ არის მწვანე რეალტორი?

თანამედროვე ცხოვრებაში აქტუალურია ეკოლოგიის თემა. მშენებლებმა დაიწყეს ეკოლოგიური სახლების მშენებლობა. აიღეს ვალდებულება გაზარდონ ენერგოეფექტურობა და გამოიყენონ განახლებადი ენერგიის წყაროები.
“The U.S. Green Building Council”-ის შეფასებით 40-48% საცხოვრებელი სახლებისა მწვანე იქნება.
ეკოლოგიური (მწვანე) სახლები გარდა მშენებლებისა პირდაპირ კავშირშია რეალტორებთან.

მწვანე აგენტი გეხმარებათ განსაზღვროთ ეკოლოგოურად სერთიფიცირებულია თუარა უძრავი ქონება, აკმაყოფილებს თუარა არსებულ სტანდარტებსა და მოთხოვნებს. ისინი არ ყიდიან მხოლოდ ახლადაშწნებულ ეკოსახლებს, ასევე გეხმარებიან თქვენს მფლობელობაში არსებული ქონება, შეუსაბამოთ არსებულ სტანდარტებს. მათ ხშირად უწევთ დაეხმარონ მყიდველს ისეთი საკითხების მოგვარებაში, როგორიცაა: უძრავი ქონებისთვის ენერგოეფექტურობის სტატუსის მინიჭება, მზის პანელების დამატება, იმის განსაზღვრა საჭიროა თუ არა ეკოლოგიური განახლებები და სად, განახლებისთვის საჭირო პროდუქციის ბრენდების შერჩევა, დამატებითი ენერგო აუდიტის ჩატარება.

რეალტორთა უმრავლესობისთვის ეკოლოგიური უძრავი ქონების პოპულარიზაცია, პლანეტისთვის მნიშვნელოვანი დახმარებაა.
მათი ვარადუით მომდევნო ათ წელიწადში ეკოლოგიური მშენებლობები, მეტ აქტუალურობას შეიძენს.