2017 წლის 12 დეკემბერს, შპს „ინტელექტის“ ოფისში, ჩატარდა სემინარი დასახელებით, ‘უძრავი ქონების პრაქტიკა: ამერიკული და ქართული გამოცდილების გაცნობა’. ღონისძიება იურიდიული კომპანიის ‘Win&Win’-ის ორგანიზებით და პარტნიორობით ჩატარდა. სემინარი ჩაატარა ამერიკული კომპანია „ქოლდველ ბანკერ ბეინი“-ს მმართველმა ბროკერმა

და მოგვცა საშუალება ასოცაიაციის წევრებთან ერთად განგვეხილა:
– უძრავი ქონების სფეროში მოღვაწეობის ამერიკული მოდელი და სპეციფიკა;
– რეკომენდაციები სარეალტორო საქმიანობის განსავითარებლად, საქართველოში არსებული რეალობის გათვალისწინებით;

– უძრავი ქონების სფეროში მოღვაწეობის ამერიკული მოდელი და სპეციფიკა;

.