უძრავი ქონების ბაზარი ბათუმში: 2023 წელს

უძრავი ქონების ბაზარი ბათუმში: 2023 წელს

გასულმა წელმა ბათუმის უძრავი ქონების ბაზრის დინამიკაში გარკვეული ცვლილებები შეიტანა. ტრანზაქციების საერთო რაოდენობა 9%-ით შემცირდა, დინამიური 2022 წლის შემდეგ, რომელიც გამოირჩეოდა მიგრაციული ნაკადების...