საბჭოს წევრები 2023

ვაჟა მებაღიშვილი

მარიკა აბუაშვილი

ვიქტორია საკუროვა