საბჭოს წევრები 2018 - 2020

მარიამ დემურია

ელენე გოგუაძე

ზურაბ ერისთავი

ვაჟა მებაღიშვილი

ნატა მოდებაძე

ნიკოლოზ ოსეფაიშვილი