საბჭოს წევრები 2020 - 2022

მარიამ დემურია

ნატო ბოჭორიშვილი

ზურაბ ერისთავი

ვაჟა მებაღიშვილი

ნატა მოდებაძე

მარიკა აბუაშვილი