15 თებერვალს, CTC ტრენინგ ცენტრში, ჩატარდა ასოციაციის საერთო კრება, რომელზეც საქართველოს რეალტორთა ასოციაციის წევრებმა განიხილეს რიგი მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის:

1. არსებული მმართველი საბჭოს მიერ წარდგენილი ორ წლიანი საქმიანობის ანგარიშის შეჯამება
2. სამომავლო გეგმების შემუშავება
3. ჩატარდა მმართველი საბჭოს ახალი წევრების არჩევნები, რომლის მიხედვით, ასოციაციის საქმიანობას გაუძღვებიან: ელენე გოგუაძე, ზურაბ ერისთავი, ვაჟა მებაღიშვილი, ნატა მოდებაძე, ნიკა ოსეფაიშვილი.