Category: წევრები

წევრები
ნატო მოდებაძე

ნატო მოდებაძე

საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის (GNARE) დამფუძნებელი წევრი. ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი (მეორე, მესამე და მეოთხე მოწვევის). ...
წევრები
ვაჟა მებაღიშვილი

ვაჟა მებაღიშვილი

ვაჟა მებაღიშვილი არის ‘საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის’ ორი მოწვევის მმართველი საბჭოს წევრი (2017 წლიდან)...
წევრები
ზურაბ ერისთავი

ზურაბ ერისთავი

1996-2003 წლებში მუშაობდა საბანკო და დაზღევო კომპანიებში სხვადასხვა თანამდებობზე. უძრავ ქონებაში ჩართულია 2004 წლიდან....
წევრები
ნატო ბოჭორიშვილი

ნატო ბოჭორიშვილი

ნატო ბოჭორიშვილი „უძრავი ქონების მართვის ჯგუფი“-ს გენერალური დირექტორია. აქვს მუშაობის 16 წლიანი გამოცდილება, აქედან 4 წელი უძრავი ქონების მართვის სფეროში....